Informační systémy

Poskytujeme komplexní služby při dodávkách informačních systémů, kde ve většině případů vystupujeme jako generální dodavatel IS na klíč. Díky úzké spolupráci s výrobcem software a dodavateli výpočetní techniky a síťových řešení můžeme naším zákazníkům nabídnout realizaci náročných a rozsáhlých informačních systému.

Poradenství a konzultace

Poskytujeme komplexní řešení a podporu při budování a využívání informačního systému.

 • Analýzy v úvodním stádiu budování informačního systému
 • Projektové řízení v procesu implementace
 • Správu systému
 • Technickou podporu, školení

Návrh informačního sytému

Dle požadavku zákazníka jsou vybrány jednotlivé moduly, které postihují celou ekonomickou, obchodní, případně výrobní agendu zákazníka, je doporučena optimální konfigurace hardware a software, případně navrženo alternativní řešení. Celý systém je předveden a konzultován se zákazníkem.

Implementace informačního sytému

Na základě návrhu je vypracován detailní projekt implementace systému pro konkrétní řešení, včetně řešení oběhu dokladů, návrhu číselníků, zpracování zákaznických sestav nebo úprav software. Rovněž je stanoven optimální harmonogram implementace.

Naši odborní konzultanti se velkou mírou podílejí na realizaci informačního systému u zákazníka. Zajišťují instalaci systému, převod dat ze stávajícího systému, provádějí školení uživatelů na různých úrovních organizace, garantují plynulý přechod a rozjezd informačního systému.

KARAT Assistance

KARAT ASSISTANCE je služba, prostřednictvím které je poskytována servisní podpora, poradenství a aktualizace SW uživatelům IS KARAT. Uživatelé IS KARAT tak mohou centralizovaně přes webové rozhraní zadávat a přijímat požadavky technické podpory a průběžně sledovat stav řešení těchto požadavků.

Co nabízí KARAT ASSISTANCE :

 • přehledné, jednoduché a jednotné nástroje a jejich užití
 • přehled otevřených případů v jakémkoliv okamžiku, postup jejich řešení a celou historii dříve řešených případů
 • maximální zefektivnění komunikace dodavatel – odběratel
 • kontrolu nad celou firmou, nezávislost na osobě, průkaznost
 • e-mailové notifikace
 • vlastní správu přístupů
 • jistotu řádného a rychlého vyřešení všech požadavků
 • testování a distribuce aktualizací IS KARAT

 

karat asistance