Účetnictví a daně

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti ekonomického, účetního a daňového

poradenství. Tým kvalifikovaných účetních zabezpečuje vedené účetnictví mnoha zákazníkům, samozřejmostí je také zabezpečení komunikace s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami i OSSZ. Součástí spolupráce se zákazníky je i daňový servis, který je zajišťován vysoce kvalifikovanými daňovými poradci.

Nabízíme služby vedení účetnictví fyzickým i právnickým osobám. Služby v oblastech ekonomiky, financí a daní zahrnují především:

 • Vedení účetnictví
 • Outsourcing účetnictví
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování a vedení personální a mzdové agendy
 • Metodickou pomoc při zpracování účetních závěrek k dani z příjmů včetně zpracování daňového přiznání
 • Ekonomické a finanční poradenství
 • Zpracování veškerých daňových přiznání, včetně možnosti odkladu plateb daňové povinnosti a vypořádání sociálního a zdravotního pojištění
 • Finanční analýzy hospodaření za minulá období, včetně vyhodnocení a doporučení opatření
 • Zpracování analýz a přehledů pro potřeby bankovních úvěrů
 • Zajištění provedení účetního auditu
 • Organizační poradenství při zpracování organizačních a řídících norem

Vedení účetnictví

V oblasti vedení účetnictví je naše činnost zaměřena především na agendy podnikatelských subjektů. Zpracování převážně probíhá dodavatelským způsobem.

Rozsah zpracování účetní agendy, termíny předání a požadované výstupy z účetnictví závisejí na požadavcích zákazníka. Vzhledem k použitému softwaru jsou k dispozici široké možnosti. V případě potřeby je účtováno nejen o základním druhovém členění nákladů a výnosů, ale dle požadavků účetní jednotky jsou sledovány i hospodářské výsledky jednotlivých středisek, produktů apod.

Součástí zpracování účetní agendy jsou samozřejmě veškeré požadované výstupy pro finanční úřad a statistiku, a to v běžném měsíci, čtvrtletí i při zpracování roční účetní závěrky a následném vypracování daňového přiznání k dani z příjmu.

Outsourcing účetnictví

On-line vedení účetnictví pomocí vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta. Výhodou je okamžité zpracování účetních záznamů ve vlastním ekonomickém systému.

Zpracování mezd

V oblasti zpracování mezd poskytujeme komplexní služby při vedení a zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace.

 • Zpracování mezd
 • Zpracování dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
 • Provedení vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • zastoupení organizace při kontrolách státní správy v oblasti mezd
 • Zpracování odměn statutárních orgánů
 • Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Daňová přiznání

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty včetně souhrnného hlášení k DPH, výpisu z evidence k režimu přenesené daňové povinnosti
 • Silniční daň včetně přehledu záloh
 • Daň z nemovitostí
 • Darovací daň

Daňové poradenství

Daňové poradenství předpokládá nejen dokonalou znalost daňových zákonů, ale také účetních předpisů, obchodního práva a celé řady navazujících právních norem. Udržet si dokonalý přehled o všech těchto oblastech již není v silách jednotlivců. Našim cílem je nabízet zákazníkům služby specializovaných poradců, kteří se navzájem ve své odbornosti doplňují.

Daňové poradenství je komplexní službou, která slouží nejen k tomu, aby klient platil daně a pojistné jen v nezbytné míře, ale současně aby nepodnikal v obavě z následků případné daňové kontroly.

Naši daňoví poradci jsou připraveni kromě účetního a organizačního poradenství poskytovat také daňové poradenství v několika alternativách spolupráce.

Daňová analýza

Po určité době se každý ekonom dostane do situace, kdy je řešením běžných provozních problémů zatěžován po většinu času a nezbývá prostor pro koncepční činnost. Běžným doprovodným jevem je také tzv.“provozní slepota“.

Daňová analýza provedena našimi daňovými poradci je především nástrojem k odhalení a pojmenování systémových chyb a počátečním krokem k optimalizaci systému oběhu dokladů, vykazování a deklarování daňových povinností a organizace ekonomického úseku v souladu s platnou legislativou.

Zpravidla je daňová analýza rozsáhlejší jednorázovou akcí, která proběhne v rozmezí od několika dnů do několika měsíců.

Asistence

Ne vždy se vyplácí počkat na výsledky daňové kontroly a řešit vzniklé pochybnosti a problémy následně. Program asistence zaručuje našim zákazníkům řešení problému již v zárodku. Bez zbytečných kontroverzí a procesních chyb a samozřejmě také bez zbytečných ústupků kvalifikovaní daňoví poradci hájí práva našich zákazníků při komunikaci se správcem daně všemi dostupnými legálními prostředky.

Také odvolací řízení, případně následující po daňových kontrolách není jednoduchý proces. Správně vedené odvolací řízení není vždy cestou k prosazení práva, ale v každém případě je důležitou podmínkou pro úspěšné vedení soudního sporu.

Partnerství

Je velice častým požadavkem zákazníků, abychom převzali starosti a odpovědnost v souvislosti s řešením účetních a daňových problémů. Vzhledem ke skutečnosti, že jednou z činností naši společnosti je i implementace ekonomických informačních systémů, je naší snahou být nápomocni i při rutinním provozu. Proto se naše společnost rozhodla od počátku roku 1999 nabízet našim zákazníkům, u kterých již je ukončen proces implementace i další produkt – program partnerství.

Cílem programu partnerství je zajistit komplexní služby v oblasti účetního a daňového poradenství.

Výhody:

Pravidelná spolupráce pracovníků zákazníka s konkrétním daňovým poradcem, který garantuje kvalitu poskytovaných služeb.

Pravidelná prevence, kontrola a vyhledávání obvyklých problémů na základě zkušeností daňových poradců.

Výrazná úspora nákladů, zajímavé bonusy a slevy při dlouhodobé spolupráci.